20.12. u.å.

Dokumentstatus

Brev

Afsender

Johan Ludvig Heiberg

Modtager

Frederik Thaarup

Regest

J.L. Heiberg vil gerne antage det skuespil, som er blevet ham præsenteret, den følgende dag.

Brev

303

Herr Etatsraaden

vilde meget forbinde mig ved at optage forlagte Stykke i Dagen for imorgen.

Ærbødigst
J.L. Heiberg.
Frederiksholms Kanal
No 243.

d. 20 Decbr.

S.T.
Herr Etatsraad Thaarup

Original

02053

Sidst opdateret 19.06.2014