20.9.1871

Dokumentstatus

Brev

Afsender

H.C. Andersen

Afsendersted

Rolighed, København

Modtager

Elisabeth Jerichau Baumann

Regest

H.C. Andersen sender afbud til Jerichaus middagsinvitation, da han ikke kan tåle rejsen ude på landet i aftentimerne pga. aftenkulden. Han opfordrer hende i stedet til at sende sig en ny invitation, når de atter er tilbage i København.

Brev

”Rolighed” den 20 Sept 1871.

Kjære Fru Jerichau!

De er altid saa venlig og god mod mig, vil nu ogsaa see mig til Middag imorgen, men De veed at jeg kan ikke og taaler ikke at tage mod Indbydelse ud paa Landet for at være der nogle Timer og da kjøre ind i den kolde Aften. Vær saa venlig at indbyde mig naar vi Alle ere i Byen og bring min hjerteligste Hilsen til Deres Mand og Børn.

Deres hengivne
beundrende
H.C. Andersen

i hast!

Original

Fkb20321

Sidst opdateret 10.05.2014