14.7.1810

Dokumentstatus

Brev

Afsender

Christian VIII

Modtager

Hans Christian Sneedorff

Regest

Kong Christian VIII indbyder H.C. Sneedorff til at komme til Sorgenfri om eftermiddagen.

Brev

Da Deres Frue og Datter tilbringe Dagen paa Sorgenfri saa tillader De at jeg forespørger mig hos Dem om jeg ligeledes kunde vente den Fornøielse at see Dem i Eftermiddag hos os. Undskyld imidlertid at Indbydelsen kommer saa seent

velvilligst
Christian Friderich

d. 14. Jul 1810 //

Til
Hr Commandeur Sneedorff
Ridder af Dannebroge
i
Fredensborg

i Commandeurens Fraværelse ville Frue Sneedorf aabne Brevet -

Original

02179
02180

Sidst opdateret 22.05.2014