u.å. [før 29.5. 1800]

Dokumentstatus

Brev

Afsender

Adam Oehlenschläger

Modtager

Christiane Oehlenschläger

Dateringsbegrundelse

Dateringen er foretaget ud fra oplysningen om hoffets ankomst, idet kongen if. Adresseavisen den 23.5. 1800 agter at begive sig til Frederiksberg torsdag den 29.5.

Regest

Adam Oehlenschläger spørger Christiane Heger, om hun kommer til Frederiksberg, inden torsdag, hvor hoffet ankommer, men hun må vel ikke og desuden skal hun tage hensyn til sit helbred. Han undskylder den dårlige pen og papiret, men forsikrer om sin kærlighed.

Brev

Bedste Pige

Indlagte Brev skrev jeg i Mandags. Jeg var ikke hjemme da dit kjere Brev kom[,] kunde altsaa ikke sende dig det. Jeg var i slet Humeur, da jeg skrev det som du vil kunne see. Nu er jeg glad. Min Pige er frisk, hun holder i Dag sin Kirkegang, bør jeg da ikke være glad? Svar mig du søde! Christiane kunde du! kunde du komme ud til Frederiksberg inden Thorsdag, saa kommer Hofpakket! kunde du – jeg vilde saa gjerne have dig paa Slottet. Saa kunde vi seile i Kanalen. Saa kunde du drikke Thee med min Syster og mig i vort nysselige lille Havelysthus. Kunde du! men du kan vel ikke og du maa vel ikke, og saa skal du min Sjel heller ikke. Du skal tage din Sundhed iagt, skal du! Jeg holder for meget af min søde velsignede (Tøs) Gud
bevares! tør jeg skrive et saa uartigt Ord! Sige det gaaer nok an? saa kan du dog straffe mig med et Kys – men skrive! men jeg lader det komme an derpaa. At Pennen er slet at Papiret er ubeskaaret er min Stuepiges Skyld. Hun har nylig gjort mit Værelse ordentligt, som hun kalder det, men det er aldrig mere uordentligt end da; thi hun stopper alting i Skuffer og Leddiker, naar det kun ikke forarger Øjet tænker hun saa er der ordentligt. Jeg kan hverken finde min Pennekniv eller Papirsax, hvorfor du paa et Stykke ubeskaaret Papir maa tage en unødvendig Forsikkring (haaber jeg) at du besidder din

Øhlenslægers Hjerte ubeskaaret.
lev vel /: som Høst siger

Jeg vilde gjerne skrive Datum, men jeg har ingen Almanak. Jeg vil dog vove at skrive 1800, det skriver vi jo om jeg ikke irrer.

Kommentar

Brevet er trykt i Louis Bobé og Carl Dumreicher (udg.): Gemt og Glemt, bind II, Kbh. 1916, 201

Emneord

Personer

Original

02849

Sidst opdateret 02.05.2015