u.å. [efter 29.12. 1801]

Dokumentstatus

Brev

Afsender

Adam Oehlenschläger

Modtager

Christiane Oehlenschläger

Dateringsbegrundelse

Dateringen er foretaget ud fra omtalen af Siofna, der blev averteret udkommet i Adresseavisen 29.12.1801.

Regest

Adam Oehlenschläger takker Christiane Heger for bøgerne, men han ville have takket hende endnu mere, hvis hun havde givet Iris en seddel med. Hun havde for længst fået en anden Siofna, hvis bogbinderen ikke var et æsel. Derfor har madam Drewsen heller ikke fået et.

Brev

Søde Christiane

Tak for Bøgerne du gode kiere Tøs, men du skulde faaet endnu mere Tak, dersom du havde givet hende en lille Seddel med som jeg for sin Forretnings Skyld vilde kalde Iris, dersom hun ikke for sit Udvortes Skyld fortiente at hedde Medusa; eller – for at tale i nordisk mythologisk Stiil: som jeg vilde kalde Fylla /: Freias Opvarterinde :/ dersom hun ikke fortiendte at hedde Angerbode /:en Troldqvinde, Lockes Hustrue:/ Eller for at tale i vor egen Stiil, som jeg vilde kalde Madam . . . . ja hvad er det nu hun hedder! Slutterske, dersom hun ikke allerede hedder Maren Portnerske
Jeg havde for længe siden været oppe og foræret dig en anden Siofna, dersom Kristensen, eller rettere sagt K.s Bogbinder ikke var en impertinent Æsel. Af samme Grund har den velsignede Mad: Drevsen ingen faaet endnu. Lev vel søde Pige. Gid jeg vidste naar du var solo, da skulde mit volo ikke xxx mankere hvad Komning angaaer. Hils Hutwalker.

Din indtil Døden troe og oprigtige amant
og serviteur
A. Øhlenslæger.

vates. litteratus. studios : juris
bel esprit, bon compagnon etc. etc.

[På konvolutten:]
Til
Christiane Georgine
Elisabeth Heger

Kommentar

Brevet er trykt i Louis Bobé og Carl Dumreicher (udg.): Gemt og Glemt, bind II, Kbh. 1916, 214

Emneord

Personer

Original

02874
02875

Sidst opdateret 03.05.2015