u.å.

Dokumentstatus

Brev

Afsender

Adam Oehlenschläger

Modtager

Christiane Oehlenschläger

Regest

Adam Oehlenschläger spørger Christiane Heger om hun vil med på Bakkehuset.

Brev

Har du Elskede Lyst at gaae med til rabekkiske Bakhus
dersom du kan og vil, henter jeg siden dig af.
Sagtens du seer at jeg her paa Hexametrer dig skriver
Pentametret gaaer med, vel du skandere det maae
Deri den finde sig maa, som en Digter sig vælger til Elsker
Svar mig med Karlen og lev vel til jeg atter dig seer.

Din Øhlenschlæger

[På konvolutten:]
Til
Frøken Heger.

Kommentar

Brevet er trykt i Louis Bobé og Carl Dumreicher (udg.): Gemt og Glemt, bind II, Kbh. 1916, 220.

Brevet virker afrevet i toppen.

Emneord

Personer

Original

02888
02889

Sidst opdateret 05.05.2015