u.å. [foråret 1800]

Dokumentstatus

Brev

Afsender

Adam Oehlenschläger

Modtager

Christiane Oehlenschläger

Regest

Adam Oehlenschläger skriver til Christiane Heger, at han har hørt, at hun er syg og beder hende gennem hendes broder lade sig vide, hvorledes hun befinder sig og ikke skjule noget.

Brev

Christiane Heger.

Gode Gud hvad hører jeg! Du er virkelig syg. Christiane jeg kan ikke skrive mit Hierte brister. Kjere søde elskede Pige! Du er saa syg at du ikke kan skrive. O Gud. o Gud! For Guds Skyld lad mig endelig vide ved din Broder hvorledes du virkelig befinder dig! Hold intet dulgt for den eeneste som elsker dig paa Jorden, som i dette Øjeblik er saa grændseløs ulykkelig. Inden i dette Brev ligger et Svar paa det sidste. Du seer deraf at jeg har bedet din Broder bringe dig det men han vilde ikke, han slog det hen i Spøg og sagde han ikke vilde være vores Brevdrager, nu vil han dog vel ikke spøge længer. Kjere! Kjere Pige lad mig for Himmelens Skyld, for den sande, rene paa hin Side Graven vedblivende Kjerligheds Skyld, hvor med jeg elsker dig! lad mig vide din sande Tilstand! skjul intet for mig, for din

ulykkelige Adam Øhlenslæger.

[På konvolutten:]
Til
Christiane Heger.

Kommentar

Brevet er trykt i Louis Bobé og Carl Dumreicher (udg.): Gemt og Glemt, bind II, Kbh. 1916, 220-21 og i H.A. Paludan, Daniel Preisz og Morten Borup (udg.): Breve fra og til Adam Oehlenschläger 1798-1809, bind I, Kbh. 1945, 14-15.

Emneord

Personer

Original

02890
02891

Sidst opdateret 05.05.2015