Fortegnelse over Digte til Danmarks Pris

Dokumentstatus

Andet dokument

Regest

Liste over digte og forfattere, som hylder danske egne og lokaliteter.

Brev

Danmark
Danmark (Richard)
Der er et yndigt Land. (Boye)
Kong Skjold – (Holst)
Danmark deilig[st] Vang og Vænge.
Dannevang ved grønne Bred (Ingemann[)]
Jeg elsker Dig Danmark (H.C. Andersen)
Glæde over Danmark (Poul Møller)
Hjemvee – (Øehlenschlæger)

Sjælland
Sjælland – (Chr: Winther)
Kjøbenhavn – (Ingemann)
Til Familien i Præstegaarden (: Kaalund)
Om Hesten. (Carl Bagger)
Holbergs Træ – (Lund.)
Rosenborg – (Heiberg)
Regentsen – (Dreyer)
Evalds Grav – (Øehlenschlæger)
Øehlenschlægers Grav – (Lund)
Griffenfeldt[rettet fra: Thorvaldsen] – (Ploug).
Thorvaldsen – (x)
Ørsted –
Til mit Bakkehuus – (Rahbeck.)
Bakkehuset – Øehlenschchlæ
Paa Strandveien – (Hertz)
Emilie Kilde – (Pram)
Øresund – (Claus Frimann[)] //
Tycho Brahes Farvel (Heiberg)
Hirsholm – (Lund)
Fredensborg – (L. Bødtker)
Frederiksborg – (Hauch)
Gurre – (H.C. Andersen)
Søeborg – (Lund)
Holger Danske – (H.C. Andersen)
Kronborg – (Lund).
Reise til Korsøer – ( Ingemann Baggesen)
Slottet Frederiksberg – Øehlenschlæger
Roeskilde – (Ingemann)
Roeskilde Domkirke – Øehlenschlæger
”Til Roeskilde har de Kong Fred: bragt. (Heiberg)
Hagbarth og Signe – (Kjæmpevise)
Ringsted – Øehlenschlæger
Sorø – (Ingemann)
Holberg – (Wilster.)
Saxo – (St. Blicher. [)]
Slagelse – (Ingemann)
Antvorskou – (Frankenau)
Hellig Anders – (Heiberg)
Korsøer – (Ingemann)
Baggesens Fødested – (Søetoft)
Skjelskjør – (Ingemann)
Basnæs – (Carl Bagger)
Nestved – (Ingemann)
Kallundborg – (Ingemann)
Holbek – (Ingemann)
Præstø – (Ingemann)
Thorvaldsen – (H.C. Andersen)
Thorvaldsens Atellie paa Nyesøe (H.C. Andersen[)] //
Storeheddinge – (Ingemann)
Wordingborg – (Ingemann)
Kjøge – (Ingemann)
”Og det var i Aaret 1807) (Vest)
Frederikssund – (Ingemann)
Wordingborg – (Ingemann)
____
Fyen.
Fyen – (H.C. Andersen)
Fyen – (Paludan Müller)
Ambrosius Stub – (Arentzen)
Kong Knud i Odense – (Hauch)
____
Jylland
Jylland – (Grundtvig)
Jylland Jylland – (H.C. Andersen)
Heden – St. Blicher.
Silkeborg – Høedt.
Silkeborg – (H.C. Andersen)
Skanderborg – (Folkekalenderen) 1860.
Indskrift paa Frederik VI Monument af (Ingemann.)
____
Langeland
Apotheket i Rudkjøbing (Øehlenschlæg)
____
Thorsing
Thorsing – (Øehlenschlæger)

Personer

Original

Fkb20733
Fkb20734
Fkb20735

Sidst opdateret 11.06.2015