27.7.1805

Dokumentstatus

Brev

Afsender

Adam Oehlenschläger

Modtager

Christiane Oehlenschläger

Modtagersted

Springforbi, Nordsjælland

Dateringsbegrundelse

Dateringen er foretaget ud fra omtalen af Christiane Hegers fødseldag den 28.7.

Regest

Adam Oehlenschläger skriver til Christiane Heger, at alle pladser var optaget på paketbåden, så han kan ikke fejre hendes fødselsdag på Bakkehuset i morgen.

Brev

[27.7.1805]

Kiere Christiane!

I Torsdags Morges var allerede alle Pladserne optagne; jeg kan altsaa ikke komme afsted førend med næste Leilighed og ei celebrere din Geburts (:Fødsels)dag paa Bakkehuset i Morgen. Hvilket jeg ikke skulde undlade at bekiendtgiøre Deres Velædelhed til behagelig Efterretning.

Din
Oehlenschläger.

[På konvolutten:]
Til
Frøken C: Heger
paa
Springforbi

Emneord

Personer

Original

02932
02933

Sidst opdateret 05.08.2015