u.å.

Dokumentstatus

Brev

Afsender

Adam Oehlenschläger

Modtager

Christiane Oehlenschläger

Regest

Adam Oehlenschläger beder Christiane Heger uddele nogle billetter i forbindelse med en teaterforestilling i den nybyggede gæstgivergård på Vesterbro.

Brev

Bevis mig det Venskab kiere Christiane at skaffe disse Billetter omdelte jo før jo heller. Lev vel saalænge. Du kan troe jeg har begge Hænderne fulde.

din
Oehlenschläger.

Der bliver spillet i den store nybygte Giestgivergaard paa Vesterbroe. Prægtig Leiligh[ed]

[På konvolutten:]
Til
Frøken Christiane Heger
______
Kl 6 præsis begynde vi.

Emneord

Personer

Original

02941
02942

Sidst opdateret 05.08.2015