u.å.

Dokumentstatus

Brev

Afsender

Adam Oehlenschläger

Modtager

Christiane Oehlenschläger

Regest

Adam Oehlenschläger spørger Christiane Heger om hun vil med i teatret i aften, og om hun Christiane vil med til hans fader og Rahbeks i morgen.

Brev

[u.d.]

Kiereste Pige

Det kunde aldrig et Øieblik falde mig ind andet end at troe Du var undskyldt, fordi du ikke var hiemme i Aftes. I Aften vil jeg benytte mig af Mad Hagers Artighed og gaae hen i Komedien. Skal du ikke derhen? Hvis saa er kunde jeg følge dig. Skal vi i Morgen Eftermiddag gaae ud sammen først lidt til Paale og saa til Beksius’s’s. Alt dette er du nok saa god at lade mig vide med Holm. Har du hørt noget til Martin Drewsen i dag saa lad mig ogsaa det vide. Lev vel saa længe du Gode.

Din
A Øhlenslæger

[På konvolutten:]
Til
Frøken Christiane Heger.

Emneord

Personer

Original

02954
02955

Sidst opdateret 05.08.2015