u.å. [november el. december 1802]

Dokumentstatus

Brev

Afsender

Adam Oehlenschläger

Modtager

Christiane Oehlenschläger

Dateringsbegrundelse

Dateringen er foretaget ud fra omtalen af Christiane Koren, der opholdt sig i København 15.11.-28.11.1802 efter tilbagekomsten fra Rødby, idet ordlyden tyder på et nærmere bekendtskab mellem hende og Christiane.

Regest

Adam Oehlenschläger beder Christiane Heger komme op til ham og Mor Koren i morgen.

Brev

[u.d.]

Kiere Christiane!

Er du kommen hiem? Jeg var hos dig igaar, Du kiere Pige, men traf dig ikke. Kunde du maaskee i Morgen Formiddag see lidt op til Frue Koren og mig med, saa var det en Glæde. Svar mig.

Din
Øhlenslæger

Emneord

Personer

Original

02956

Sidst opdateret 08.08.2015