u.å.

Dokumentstatus

Brev

Afsender

Adam Oehlenschläger

Modtager

Christiane Oehlenschläger

Modtagersted

Springforbi, Nordsjælland

Regest

Adam Oehlenschläger skriver til Christiane Heger, at han ville have skrevet nogle småstykker sirligt af, men budet ventede.

Brev

[u.d.]

Bedste Christiane!

Jeg havde sat mig ned i det Forsæt at skrive medfølgende smaa Stykker ret zirligt af, da Deres Bud i det samme kom og jeg nødtes til at jage af alle kræfter for ikke at trætte hendes Taalmodighed. Lev vel til paa Søndag.

Deres A. Øhlenslæger

[På konvolutten:]
Til
Jfr: Christiane Heger
paa
Springforbi

Emneord

Personer

Original

03022
03023

Sidst opdateret 14.11.2015