u.å.

Dokumentstatus

Brev

Afsender

Adam Oehlenschläger

Modtager

Christiane Oehlenschläger

Modtagersted

Springforbi, Nordsjælland

Regest

Adam Oehlenschläger skriver spøgende til Christiane Heger om en strid med madam Drewsen.

Brev

[u.d.]

Kiere Pige

Marens Nærværelse foraarsager Brevets Overleverelse, men Øhlenslægers Kierlighed foraarsager Brevets Skrivelse og Christianes Gienkierlighed, foraarsager Brevets Læselse. Gaarsdagens Skrivelse er Aarsag i Hiertets Huxxxopstaaelse at det har bevirket Sielens Bedring, hvilken bortjager den madamdrevsenske Vrede; thi Qvindens Slægt haabes[?] at have Indlxxxselse. – Du kan ellers sige hende at i Philosophien har jeg søgt at overbevise hendes Fornuft og i Poesien hendes Hierte. I Morgen skal jeg staae Fadder til den lille Pige som er død af de barnagtige Kopper, jeg kommer nok siden i morgen ud til en vis Raabuk, agende paa en Broe.

Lev vel og befind dig vel
Din A Øhlenslæger.

[På konvolutten:]
S.T.
Jfr Christiane Heger.
paa
Springforbi.

Emneord

Personer

Original

03016
03017

Sidst opdateret 14.11.2015