u.å. (12.9.1802)

Dokumentstatus

Brev

Afsender

Adam Oehlenschläger

Modtager

Christiane Oehlenschläger

Dateringsbegrundelse

Dateringen er usikker, jf. H.A. Paludan, Daniel Preisz og Morten Borup (udg.): Breve fra og til Adam Oehlenschläger 1798-1809, IV,1, Kbh. 1947, 58.

Regest

Adam Oehlenschläger spørger Christiane Heger, om hun vil med ud på Bakkehuset i dag. Hun kan også se vejret an til i morgen.

Brev

[efter 12.9.1802]

Bedste Pige!

Lad mig vide hvad din Mening er om at gaae til Bakkehuset idag. Det er vel dygtig snavset. Imidlertid hvis du troer at kunne trænge igiennem skal hente dig. Vil du oppebie Klarheden i Morgen saa giør det: ; det kommer altsammen an paa dig. Jeg er hos den arme Steffens.

A Ølenslæger

[På konvolutten:]
Jfr: Heger

Emneord

Personer

Original

02981
02982

Sidst opdateret 17.11.2015