30.7.1805

Dokumentstatus

Brev

Afsender

Adam Oehlenschläger

Modtager

Christiane Oehlenschläger

Dateringsbegrundelse

Dateringen er foretaget ud fra oplysningen om Oehlenschläger som tirsdagsmedlem, idet den sidste tirsdag, inden Oehlenschläger rejste ud på sin dannelsesrejse 5.8., var 30.7.1805.

Regest

Adam Oehlenschläger skriver til Christiane Heger, at han ikke har besøgt hende i dag pga. træthed. I Aften skal han til sin søster, men han vil komme i morgen middag, da han skal til P.O. Brøndsted om aftenen.

Brev

[30.7.1805]

Kiere gode Christiane!

Giennemaset af at gaae i Middagsheden i gaar ud til Frue Schimmelmann og i Regn og slud tilbage igien; ved at gaae til Sengs Kl 1½ og ved at staae op, for et Ærinds skyld Kl 5; har jeg siden i Formiddags ikke fundet mig beføiet til at beværte dig med min matte og trætte Person. I Aften skal jeg, (som sidste Gang Tirsdagsmedlem dennegang), besøge min Syster. Men dersom det [ikke] skulde være dig og din gode Fader mod, saa vil jeg tage min den Friehed at komme og spise hos Eder i Morgen Middag; thi i Morgen Aften er jeg atter inviteret til Philologen Her Brøndsted, der giør saa meget af mig, og som jeg ikke kan sige nej [til]. Tak for det nysselige Uhrbaand, min kiere Pige! I Morgen mere om mit Besøg. Lev vel saa længe.

Din
Oehlenschläger.

[På konvolutten:]
Til
Frøken C. Heger.

Kommentar

Trykt i H.A. Paludan, Daniel Preisz og Morten Borup (udg.): Breve fra og til Adam Oehlenschläger 1798-1809, I, Kbh. 1945, 96-97.

Emneord

Personer

Original

03024
03025

Sidst opdateret 17.11.2015