u.å.

Dokumentstatus

Brev

Afsender

Adam Oehlenschläger

Modtager

Christiane Oehlenschläger

Modtagersted

København

Regest

Adam Oehlenschläger skriver til Christiane Heger, at han mente fortællingen ”Erik og Roller”, og at han vil hente hende kl. 5.

Brev

[u.d.]

Til behagelig Efterretning tiener at jeg mente min originale Fortælling ved Navn Erik og Roller. Til endydermere behagelig Efterretning tiener at jeg skal giøre Jomfruen den Ære at afhente hende Kl 5 slet. Til endydermere behageligst Efterretning tiener at jeg har den inderlige Fornøielse at være min kielne Piges endnu kielnere

Øhlenslæger.

[På konvolutten:]
S.T.
Jfr Christiane Heger
i
Kiøbenhavn
franco

Emneord

Personer

Original

02983
02984

Sidst opdateret 17.11.2015