u.å.

Dokumentstatus

Brev

Afsender

Elisabeth Augusta Bernstorff

Modtager

Christiane Oehlenschläger

Regest

Elise Bernstorff inviterer Christiane og Adam Oehlenschläger med ind til byen til ballonopstigning.

Brev

[u.d.]

Mit første Øiekast i Morges vendede ud af Vinduet og glad kom det tilbage til mig; det havde ogsaa været alt for bedrøvet været for os, at midste idag igien det Fornøielse at see Dem. Men nu haver jeg et Forslag at giøre Dem, som De maa indgaae hvis De og Professor Oehlenschläger haver lige saa stor en Lyst, som vi alle, at see ballonen stige; mon De nemlig vil indfinde Dem her tidligere det heder før xxx 2, saa xxx og xxx kiøre med mig til Byen, hvor min Mann og Frøken xxxll venter paa mig i Fald at Luftskipperen tør vove at fortage idag sin store Reise; men hvis han finder Vinden for stærkt // hvad jeg sikkerlig troer, saa komme de begge to hiem fra Byen hvor de ere siden een Time allerede til Middags-Tid, og saa vinder vi paa denne Maade blot en længere Eftermiddag, som vi vil benytte os sammen af.
Jeg troer De vil gierne indgaae denne Plan da den sidste Helligdag, gik sammen til Byen for at see ballonen stige.
Farvel til vor Gienmøde og tilgiv dette gresslige Dansk –

Elise Bernstorff

Personer

Sidst opdateret 18.11.2015