u.å.

Dokumentstatus

Brev

Afsender

Adam Oehlenschläger

Modtager

Christiane Oehlenschläger

Regest

Adam Oehlenschläger beder Christiane Heger give Holm et bestemtere svar, men han kommer alligevel kl. 10.

Brev

[u.d.]

Bedste Christiane!

Da den gamle Holm dog skal ud igien for at bringe Commissionairen reent Tøi fra sin Vaskerkone, saa benytter jeg mig af denne Leilighed for at føie et bestemtere Svar fra dig min gode Pige. Veed du intet bestemt endnu, saa er det det samme[.] Jeg kommer nok Kl:en lidet over 10, og at besøge min Pige er ingen spilt Gang.

Din
Øhlenslæger.

[På konvolutten:]
Til
Jomfru Heger.

Emneord

Personer

Original

02979
02980

Sidst opdateret 18.11.2015