u.å.

Dokumentstatus

Brev

Afsender

Adam Oehlenschläger

Modtager

Christiane Oehlenschläger

Regest

Adam Oehlenschläger skriver til Christiane Heger, at han ikke kan sende Carl Heger Schillers ”Wallenstein”, fordi han ikke kan huske, hvem han har lånt den til, men han mener, at det er Kruse.

Brev

[u.d.]

Min gode Pige

Tak for din Uleilighed med bogen. Jeg kan i dette Øjeblik ikke sende Carl, Wallenstein da jeg ikke har faaet den tilbage af den jeg har laant den til og hvad der er værre jeg kan ikke erindre hvem denne den er. Mig synes det er Kruse hvis saa er skal han faae den endnu i Dag.
Forresten skal jeg udbede mig Fritagelse for alle Skoser, din lille Skjelmsmester thi jeg
var oppe Kl 8.
p>. Farvel min Tøs
Din
Øhlenslæger.

[På konvolutten:]
Til
Jfr C. Heger.

Emneord

Personer

Original

03018
03019

Sidst opdateret 18.11.2015