19.10.1812

Dokumentstatus

Brev

Afsender

Adam Oehlenschläger

Modtager

Kamma Rahbek

Modtagersted

Bakkehuset, Frederiksberg

Dateringsbegrundelse

Oehlenschlägers egen datering.

Regest

Denne unummererede Hundepost, som Adam Oehlenschläger har sendt til Kamma Rahbek består af et fint lille rimdigt og et par små illustrationer, der berører et par af Bakkehusets interne anliggender – bl.a. Kammas renskrivning af Frederikke Bruns manuskripter og Stephan Hegers nye hus.

Brev

[Titelblad]

Honde [illustration af hunden] = Post

Her staaer Honnen som en Vogter og raaber:
     Hou Vægter! Kloggen er slaget den 19 Octobr:
          1218!

Honnen tog feil, og vilde sagt 1812; men da han ikke er stærk i Cronologien, saa kunde han let fortale sig. Herved vindes, at Oldtids-Elskeren han finde mere Smag i dette Blad, end om han vidste, at det var fra vore barbariske Tider. Honnen synger ellers følgende Vers:

          Gid hun de længere Vindertage
          Maa ofte ind til Bien age.
          Ei blot for hit høre Klærke.
          I hvad man kalder Fruekirke.
          Men ogsåå for – mod gamle Vane.
          At hilse lidt på de Profane.
          Gid den, min fader har leveret,
          At informere paa Claveret,
          Maa glemme hvor man Vinen brænder,
          At ei Sonater til fire Hænder
          Han spille maa, for fuldt belæsset.
          I Lambergs Have dybt i Græsset
          Gid den som Tegnetiden raner
          Maa blive Kied af Tulipaner
          Og heller en anden Blomst i Vandet
          Henplante dem, med Stilk i Sandet.
          Gid ei naar jeg i Vindvet søger
          Maa finde de store brunske Bøger
          I bred Octav, og blaae paa Bindet,
          Men baade bruun’ og blaae i Sindet!
          Gid jeg i Sofaen maa finde
          Bestandig munter min Veninde
          Der neppe seer mig for hun staaer op
          At kaste Sukker i min Kop.
          Gid hun i mange Aar maa leve
          Med hendes Ridder eller Greve
          Han, Manden med de gode Øren,
          Jeg mener Theaterdirektøren.
          Gid stedste jeg i dem maa finde
          En Svoger og en Svigerinde
          Der ynder Christiane Heger
          Og hendes Mand hr: Øllienslæger.

                                   Ammen!

I Hondens velsignede Navn Ammen!


_______

[Illustration af en mand der rører i en osende tønde]
Her staaer Steffen og rører i Copalfirnis
til sin Trappe.

[Illustration af mand, der står over et lille hus, og en anden mand, der ligger på hug foran huset]
Her viser han en Leiesøgende sit smukke ny Huus.
Især anbefaler han Røgen af den ene Skorsteen.

_______

[Illustration af trappe] Her bliver Trappen [og på den anden side af illustrationen] lakeret med Copalfirnissen.

[Langs illustrationen i venstre side]
E la scala principale
Oi grandezza naturale

Det er en Glæde at see alle de Hænder der er i Arbeide.

Andre referencer

Brevet er trykt i Peter Braams Valore (Bakkehusmuseet udg.): Hundeposten – Adam Oehlenschlägers breve til Kamma Rahbek, Kbh., 1999

Emneord

Personer

Original

03233
03234
03235
03236

Sidst opdateret 27.11.2017