u.å.

Dokumentstatus

Brev

Afsender

Vilhelm Kyhn

Modtager

Otto Evens

Modtagersted

København

Regest

Vilhelm Kyhn beder billedhugger Otto Evens om at møde ham torsdag aften kl. 7.

Brev

Gamle Stenpikker!
Deres Hjælp med at
tømme et Bæger
på Torsdag Aften
kl. 7. forventes af
Deres Hengivne
Vilhelm Kyhn

[På konvolutten:]
Herr Billedhugger Evens
Hjørnet af Strand og Torvegade
(Kristianshavn)

Personer

Original

02197
02196

Sidst opdateret 18.07.2018