Tilbage til 1869

December 1869

H.C. Andersens eventyr Herrebladene blev trykt første gang på engelsk under titlen The Court Cards i Riverside Magazine. I 1909 blev eventyret trykt første gang på dansk under titlen Herrebladene. Et hidtil utrykt Æventyr af H.C. Andersen.

Sidst opdateret 13.05.2015