Tilbage til 1849

5. juni 1849

Grundloven vedtages, hvorved man overgik fra enevælde til konstitutionelt monarki.

Sidst opdateret 14.11.2013