Tilbage til M

Minerva

Minerva var et månedsskrift, der blev grundlagt, redigeret og udgivet af forfatterne K.L. Rahbek og Christen Pram i 1785. Tidsskriftet blev hurtigt et af tidens mest læste. Pram og Rahbek udgav tidsskriftet sammen frem til 1794, herefter overtog Rahbek udgivelsen af skriftet, der med afbrydelser og navne som Ny Minerva og Dansk Minerva eksisterede frem til 1830.

Rahbek var meget optaget af teatret og havde egentlig som udgangspunkt forestillet sig et rent æstetisk tidsskrift. Pram derimod ønskede et langt bredere funderet tidsskrift, der skulle behandle og debattere både æstetiske, politiske, religiøse og idéhistoriske emner. Minerva havde også en udenrigspolitisk sektion, der i overbliks- og reportageform berettede om begivenheder i udlandet blandt andet fra Den franske Revolution. De enkelte numre af Minerva tog sig meget forskellige ud med hensyn til indhold, og det var måske netop skriftets bredde, der gjorde, at det vakte så stor en interesse.

17.5.1815

Kamma Rahbek

E.C. Werlauff

Kamma Rahbek skriver til E.C. Werlauff, at K.L. Rahbek beder ham sende det lovede bidrag til Mine...