Fodnoter til 16.09.1808

Lauritz Kruse (1778-1838), dansk forfatter. Fik størst betydning for den danske litteratur som oversætter. Han oversatte en mængde værker fra fransk og tysk til dansk og gjorde dansk digtning kendt i udlandet ved oversættelser til tysk af bl.a. Oehlenschläger, St. St. Blicher og H. C. Andersen.
Oehlenschläger hentyder her til Kruses Æsthetiske Forsøg. 2 Bind. (1801).

Sidst opdateret 21.11.2017