Copyright

Copyright

Kildematerialet i bakkehussamlingen er, hvor intet andet er anført, omfattet af Bakkehusmuseets copyright.

Ledsagende tekster som referenceartikler, portrætter og lignende er, hvor intet andet er anført, omfattet af Bakkehusmuseets og de nævnte forfatteres copyright.

Alle de offentliggjorte kildedokumenter i Bakkehussamlingen er blevet skannet, og faksimilerne kan downloades frit til studiebrug på egen computer. Hvis man ønsker at publicere en gengivelse af et originaldokument – på nettet eller i trykt form – bedes man venligst rette henvendelse til Bakkehusmuseet.

Redaktionen har kun i meget begrænset omfang publiceret dokumenter og billeder uden for Bakkehusmuseets regi og har, hvor det var påkrævet hentet tilladelse hertil. Skulle man alligevel have ophavsretsmæssige indvendinger mod det publicerede, bedes man straks henvende sig til Bakkehusmuseet på følgende adresse:

Bakkehusmuseet. Frederiksbergmuseerne
Rahbeks Allé 23
1801 Frederiksberg C

Telefon +45 33 31 43 62

Henvendelser vedr. Bakkehussamlingen kan ligeledes stiles til:

info@bakkehusmuseet

Att. Rikke Lagersted-Olsen eller Anja Munk Jensen

Citering fra Bakkehussamlingen

Refereres der fra kommenterede kilder eller sekundære tekster i Bakkehussamlingen, beder vi om, at der angives udførlige kildehenvisninger. Eksempelvis:

Brev april 1816 fra Kamma Rahbek til E.C. Werlauff, Bakkehussamlingen, Bakkehusmuseet.

Henvisningen kan ydermere suppleres med den såkaldte URL, dvs. det præcise navn på underhjemmesiden, f.eks.:

http://bm.o8e.dk/samlingen/bhm0062?highlight=werlauff. (XXXX)

Underskrevne artikler skal refereres med forfatterens navn.

Direkte linkning fra en anden side på nettet til Bakkehussamlingen eller dele af samlingen er tilladt uden nærmere kildeangivelse.

Sidst opdateret 18.06.2014