Tilbage til B

St. St. Blicher

I 1815 udgav K.L. Rahbek St. St. Blichers socialt engagerede artikel Redningshuse for faldne Piger i Dansk Minerva. I 1817 stillede Rahbek to numre af tidsskriftet Tilskueren til rådighed for udgivelsen af St.St. Blichers oversættelse af Alexander Popes digt Eloïsa to Abelard fra 1717, som i Blichers oversættelse kom til at hedde Abeilard og Heloise. Abeilard og Heloise er en epistel, dvs. et fiktivt brev skrevet på vers.
I 1823 udgav Rahbek St.St. Blichers digt Natten paa Jellingehøje, som handler om en digter, der sidder på Gorm den Gamles gravhøj og reflekterer over Danmarks tidligere storhed og nutidens forfald.
Rahbek og Blicher dyrkede begge en interesse for digteren Ossian, hvis digte Blicher oversatte til dansk i årene 1807-09. Som litterær kritiker og anmelder var Rahbek meget positivt stemt over for Blichers digtning. Da Rahbek skrev en særlig positiv anmelde af udgivelsen Bautastene i 1823, kvitterede Blicher med et venligt takkebrev. Trods velviljen over for Blichers digteriske værker, afviste Rahbek sammen med den øvrige teaterdirektion at antage Blichers komedier ved Det Kongelige Teater. Først i foråret 1824 antog Det Kongelige Teater tragedien Johanna Grey, som blev opført i efteråret 1825. J.L. Heiberg skrev imidlertid en negativ anmeldelse af tragedien i tidsskriftet Le Messager francais du Nord, hvilket afstedkom, at Rahbek skrev en lang og positiv anmeldelse af stykket i Kjøbenhavns Morgenblad.
Blichers første digtsamling, Digte. Første Deel, udkom i 1814. Hans mest berømte bidrag til den danske litteraturhistoriske er imidlertid novellerne, heriblandt Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog fra 1824, Sildig Opvaagnen fra 1828 og Præsten i Vejlbye fra 1829.

Blicher giftede sig med Ernestine Blicher i 1810.

Referencer

Jensen, Anne E.: Rahbek og de danske digtere, Frederiksberg, 1960, 81-84

Sidst opdateret 24.02.2016

St. St. Blicher

Steen Steensen Blicher 1782-1848 Dansk forfatter, præst