Tilbage til H

Hans Heger

Hans Heger var far til Kamma Rahbek og Kammas øvrige søskende Stephan, Peder, Carl og Christiane.
Ved siden af professionen som assessor i Hof- og Stadsretten drev Hans Heger en bryggergård i Nørregade i København, som havde arvet fra sin far. Han var en alsidig mand, der tegnede, malede, udformede forskelligt i træ og papir, komponerede og interesserede sig for astronomi, sprog og botanik. Særligt de romanske sprog optog ham. Han udformede både æsker, kikkerter og møbler og videregav i det hele taget mange af sine interesser til datteren Kamma.

Referencer

Dreyer, Kirsten: Kamma Rahbeks Brevveksling med Chr. Molbech, bind 1, København, 1993, 20

Sidst opdateret 29.06.2013

Bkh_393

Hans Heger

1747-1819 Dansk assessor i Hof- og Stadsretten, konferensråd, brygger
Omtalt i34 breve