Tilbage til H

Eline Heger

Gift med skuespilleren Stephan Heger, Kamma Rahbeks bror.
Eline Schmidt blev på morens foranledning optaget som danseelev ved Det Kgl. Teater i 1789. I 1793 debuterede hun i rollen som Lucette i den franske komedie Den gode Moder, som blev oversat af skuespilleren Michael Rosing. Gennembruddet fik hun imidlertid først et par dage senere, hvor hun spillede titelrollen i G.E. Lessings stykke Emilie Galotti. Mange af tidens unge skuespillere og forfattere var betaget af hende, heriblandt Adam Oehlenschläger, Henrich Steffens og Knud Lyne Rahbek.
Senere spillede hun flere roller i Adam Oehlenschlägers dramaer, f.eks. Thora i Hakon Jarl (1808), Valborg i Axel og Valborg (1810) og Maria i Correggio.
Eline Schmidt kom ofte i hjemmet hos skuespilparret Michael og Johanne Rosing, og her mødte hun Kamma Rahbeks bror Stephan Heger, med hvem hun blev gift i 1797. Eline Heger udgjorde sammen med Stephan, Christiane og Carl Heger samt Adam Oehlenschläger inderkredsen af selskabslivet på Bakkehuset omkring år 1800.
I 1832 optrådte Eline Heger i rollen som Sophie i Thomasine Gyllembourgs stykke Magt og List. Dette blev hendes sidste optræden, for samme aften fik hun et slagtilfælde, som medførte lammelser i dele af kroppen. Hun genvandt aldrig evnen til at tale.

Referencer

Dansk Biografisk Leksikon, bind 6, København, 1980
Heiberg, Johanne Luise: Et liv gjenoplevet i Erindringen, bind 1, København, 1944, 61
Jørgensen, Lisbet: Dansk Kvindebiografisk Leksikon, 2003

Sidst opdateret 07.09.2015

Eline Heger

Ellen Marie Heger (f. Schmidt) 1774-1842 Dansk skuespiller
Omtalt i3 breve