Tilbage til L

Conrad Lunzi

Conrad Lunzi var søn af Anastacio Lunzi, der var dansk konsul på den græske ø Zante. På Zante kom familien Lunzi i kontakt med den danske arkæolog P.O. Brøndsted og dennes svoger, filologen Georg Koës. Koës blev ramt af sygdom under rejsen og måtte passes af Conrad Lunzis mor, indtil han døde. Conrad Lunzi rejste i september 1813 til Danmark for at bo som plejesøn hos Brøndsted. Kort efter ankomsten til Danmark blev Lunzi præsenteret for Rahbeks på Bakkehuset, og han påbegyndte en brevveksling med Kamma Rahbek. I begyndelsen skrev han til Kamma på italiensk, siden på dansk. I oktober 1818 rejste Lunzi til Rom med Brøndsted, og herfra tilbage til familien på Zante i 1820.
Han vedblev imidlertid med at korrespondere med Kamma Rahbek og orienterede hende om begivenhederne i Grækenland, herunder om Den græske Frihedskrig (1821-32).
Lunzi blev senere selv konsul på Zante, hvor han døde.

Referencer

Rasmussen, Bodil Bundgaard m.fl. (red.): Peter Oluf Brøndsted (1780-1842). A Danish Classicist in his European Context, København, 2008, 52-53,187
Thiele, Just Mathias: Erindringer fra Bakkehuset, København, 1869, 29

Sidst opdateret 18.10.2013

Conrad Lunzi

Nicolaos-Kourados (Nicolo Conrad) Lunzi 1798-1885 Italiensk konsul
Omtalt i6 breve