Thomas Donaldson

Thomas Leverton Donaldson 1795–1885 Engelsk arkitekt


Biografien er under udarbejdelse.

Ven af den danske billedkunstner Elisabeth Jerichau Baumann (EJB).
Thomas Donaldson var en indflydelsesrig engelsk arkitekt, som bl.a. stiftede The Institute of British Architects og var arkitekturprofessor ved University of College London fra 1842 til 1864. Han varetog ydermere forskellige fremtrædende poster som arkitekt.
Under sine ophold i London omgikkes EJB og Donaldson, og han varetog hendes interesser ved at skrive anbefalinger i forbindelse med kunstudstillinger. I 1858 skrev EJB hjem til sin mand, J.A. Jerichau, som var billedhugger og direktør for Kunstakademiet i København og bad ham om at gøre Donaldson til udenlandsk medlem af Kunstakademiet.
EJB opholdt sig ofte hos Th. Donaldson og hans hustru Matilda Donaldson, når hun var i London.

Læs mere om Jerichau Baumanns udstillingsaktiviteter og netværk i London under emneordet Elisabeth Jerichau Baumanns kunstneriske aktiviteter i England.

Referencer

Krogh, Sine og Fink, Birgitte: Breve fra London. Elisabeth Jerichau Baumann og den victorianske kunstverden, udg Ny Carlsbergfondet, København, 2017