Fritz Hedemann

Friedrich (Fritz) Johann Carl von Hedemann 1800-67 Dansk landmand


Hedemann var en ung mand, der boede som pensionær hos Kamma og Knud Lyne Rahbek på Bakkehuset i en periode. Hedemann stammede fra Langeland og fik i den forbindelse Bakkehusnavnet “Langelænderen” eller “æ Laangelænner”. Han var søn af søn af Erich von Hedemann og Anna Margrethe Ahlefeldt-Laurvigen og blev senere selv gårdfæster ved herregården Tranekær på Langeland.

Referencer

Thiele, Just Mathias: Erindringer fra Bakkehuset, København, 1869, 24