No. 409 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
H.C. Andersen [+]

Afsendersted

København

25.3.1851 J.A. Jerichau [+]

Modtagersted

Classens Have, Østerbro

Original
Dokumentindhold

H.C. Andersen skriver til J.A. Jerichau, at han har fået brev fra arvestorhertug Karl Alexander af Sachsen-Weimar-Eisenach, der beder ham takke Jerichau for at modtage busten af Andersen. Karl- Alexander vil skrive til ham senere og anmoder ham om at pakke busten omhyggeligt ind og sende den til den sachsiske generalkonsul i Hamburg. Andersen vil sende adressen på generalkonsulen og beder ham hilse hans kone. Han tænker tilbage på sidst de mødtes hos H.C. Ørsted.


Kjøbenhavn 25 Marts
1851.

Kjære Ven!

I Dag har jeg faaet Brev fra Arvestorhertugen af Weimar; han er særdeles glad over at erholde min Buste fra Deres Haand og beder mig foreløbig udtale til Dem hans særdeles Tak, han vil senere selv skrive Dem til og selv sige hvormeget han skjønner paa Deres venlige Opmærksomhed mod ham. Han tilføier dernæst at jeg maa bede Dem endelig sørge for, at den bliver særdeles vel indpakket, at den ikke skal lide paa Reisen, og sender mig dernæst en Adresse for Dem til den saxiske General-Consul i Hamborg, den er skrevet med hertugens egen Haand, saa De vel // kan lade den følge med til Consulen, der maa kjende samme og altsaa vel endnu er omhyggeligere; samme Papir lægger jeg ikke heri, da jeg ikke ved om Fodposten, efter min Udskrift her bringer nøiagtig mit Brev, lad mig derfor snarest vide om De har modtaget det og da skal jeg sende Dem, ”Adressen til Consulen”. Hils hjerteligt Deres Kone. Det var da sidste Gang De, hun og jeg var samlede, hiin Middag, hos Ørsted; husker De vor Samtale om ”Tro og Videnskaben”? Hils Fru Læssøe og Fru Beck.

Venskabeligst
H.C. Andersen

[På konvolutten:]
med Fodposten
Til 27
Billedhuggeren
Hr Professor Jerichau.
boer hos Gartner Hendriksen, første Port
til Classens Hauge fra
Østerbro
betalt.

Kommentarer

Brevet er trykt i C.St.A. Bille og Nic. Bøgh (udg.): Breve fra Hans Christian Andersen, bind 2, København 1878, 261

Personer
Elisabeth Jerichau Baumann · H.C. Ørsted
Sidst opdateret 08.05.2014 Print