No. 395 af 584
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
H.C. Andersen [+]

Afsendersted

København

20.10.1850 Charles Beckwith Lohmeyer
Original
Dokumentindhold

H.C. Andersen sender dele af manuskriptet til rejsebogen I Sverrig med overskrifter til de enkelte kapitler til Charles Beckwith Lohmeyer, som skulle oversætte Andersens værk til engelsk.


Kjøbenh 20 October 1850.

Kjære Hr Lohmeyer!

Her sender jeg igjen lidt mere Manuskript; er De ikke saa god at lade mig faae efterhaanden hvad De har færdig, jeg vilde gjerne gjennemlæse det, før det kom afsted. Første Tilsendelse, altsaa tredie Delen af det Hele, bliver i denne Orden.
                  I Vi reise
                  II. Trollhatte
                  III. Fugl Phønix
                  IV. Kinnekulla,
                  V. Bedstemoder.
                  VI Kallesongslerne.
                  VII Tiggerdrenge.
                  VIII. Wadstena.
                  IX. Marionetspilleren.
Den følgende Tilsendelse kommer rimeligviis i følgende Orden
                  Indenskjærs.
                  Stockholm.
                  Diurgaarden.
                  En Historie.
                  Upsala.
                  Den stumme Bog. //
Sala
                  Sæther-Dalen. – Den stumme Bog.
                  [T…?] Midsommerfesten i Leckland.
Dog disse Overskrifter her ere endnu ikke ganske sikkre, jeg kunde maaskee ogsaa forandre i Ordenen her ligesom i den sidste Deel der bliver
                  Midsommerfesten Digter Skildtet
                  Rätwick.
                  Et Blad.
                  I Skovene
                  Fahlun.
                  Vandfaldet ved Elfkarleby.
                  Det ny Poesiens Californien
                  Svinene.
                  Slutning.
Her har De et Slags Overblik; jeg faaer lidt langsomt Afskrifterne, men De vil altid kunde faae dersom De er færdig. Min hjerteligste Hilsen til Dem og Deres Kone.

                                                                                  Venskabeligst
                                                                                  H.C. Andersen.

Kommentarer

H.C. Andersens rejsebog I Sverrig udkom på engelsk under titlen Pictures of Sweden på Richard Bentleys forlag i London i 1851 et par uger før, den danske udgivelse udkom. Værket blev oversat til engelsk af Charles Beckwith Lohmeyer.

Emneord
H.C. Andersens rejser
Personer
H.C. Andersen · Charles Beckwith Lohmeyer
Sidst opdateret 15.12.2015 Print