No. 272 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Christian VIII [+]

Afsendersted

Sorgenfri

1.6.1811 Hans Christian Sneedorff
Original
Dokumentindhold

Christian VIII ønsker til lykke i anledning af fødslen. Sender et bud for at få besked om, hvordan moder og barn har det og vil give Betsy i Frankfurt besked gennem hans søster.


Hr Commandeur! Med oprigtig Deeltagelse har jeg erfaret Deres Frues lykkelige Forløsning og mine bedste Ønsker følger Moderen og den Nyfødte. Var Betsy blot nærværende for at deele Deres Glæde. –
Jeg sender Dem et ridende Bud og udbeder mig skriftlig Svar for at jeg endnu i aften med Posten kan sende de gode Efterretninger som jeg haaber at modtage om Deres Kones Helbred i mit Brev til min Søster i Frankfurt af hvem Betsy vil være glad ved at modtage dem –
Endnu engang ønsker jeg Dem til Lykke og forbliver Deres

velvillige
Christian Friderich

Sorgenfri d. 1 Juni 1811.

Personer
Betsy Sneedorff
Sidst opdateret 19.06.2014 Print