No. 271 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Kamma Rahbek [+]

Afsendersted

Bakkehuset, Frederiksberg

16.5.1811 Frederik Chr. Petersen
Original
Dokumentindhold

Kamma Rahbek skriver, at F.C. Petersen er velkommen til at besøge hende i morgen aften, hvor Patrick Peale og hans hustru, der har fødselsdag, også kommer. Kamma beder ham om at undlade at fortælle det til nogen.


Bakkehuset d. 16de Maji 1811

Kiære, bedre Menneske!

Efter Aftale lader jeg Dem herved vide, at Patrik Peale kommer her i Morgen Aften*, og at De skal være mig inderlig velkommen, men jeg ønsker, at De ikke taler til nogen af vore Bekiendtere derom, thi det skulde ikke være mig kiært, om Nysgierrighed drev endeel herud, deels fordi Egernet ingen Ven er af, at have for mange heterogene Væsner samlede, deels ogsaa fordi det er Mad: Peales Geburtsdag i Morgen, og Peale har bedet mig, han og hans Kone maatte tilbringe den Aften her, men ikke bedet mig om andet Selskab end os selv, som han veed, er hans, og hans Kones Venner. Hvad Dem angaaer, da veed jeg, at De og var det blot som Græker – vil være ham interessant. Præsten har jeg ogsaa bedet, fordi Mad: Peale holder saameget af ”der Geistliche, der mich geistlich aussehet.”

Deres K:M:R:

  • Fredag

i rasende Styrt

[På konvolutten:]
S:T:
Herr F.C. Petersen
til
Hænde.

Emneord
Bakkehussproget
Personer
Knud Lyne Rahbek
Sidst opdateret 19.06.2014 Print