No. 538 af 543
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Magdalene Thoresen 12.9.1887 Johanne Luise Heiberg
Original
Dokumentindhold

Magdalene Thoresen spørger Johanne Luise Heiberg, om hun vil sende hende den prolog, Thoresen skrev til en mindeforestilling for Johan Ludvig Heiberg. Thoresen vil gerne have prologen inkluderet i sin digtsamling, der skal udkomme til efteråret.


Den 12 September [1887]

Kjære elskede Fru Hejberg!

Antagelig kan jeg ønske Dem velkommen hjem, hvilket jeg af Hjertet gjør og i det Haab, at De har havt en god Sommer. Jeg vilde have været hos Dem igaar – Søndag – baade for at sige Dem Ovenstaaende og ellers i et lidet Ærinde; men der kom Folk til mig, og da Vejret idag er saa umedgjørlig, nødes jeg at udrette mit Ærinde skriftlig. //
Jeg ved ikke om De erindrer, at jeg engang for nogle Aar siden gav Dem Afskriften af en Prolog, som jeg havde skrevet i Bergen til en Mindeforestilling for Deres Mand? Skulde De endnu være i Besiddelse af den, vilde De bevise mig en Tjeneste ved at sende mig den, tilligemed den skriftlige Hilsen jeg engang sendte Dem, hvori der er Tale om Deres kunstneriske Udvikling, og den derved fremkomne Paavirkning overfor Nationen. //
Jeg har et løst Udkast liggende af det; men der maa i Renskrivningen være gjort betydelige Rettelser, som jeg nu ikke kan huske. Versene begynder med at fremhæve den i Folket hvilende dunkle Kunstnerlængsel.
Skulde De have det, og vilde sende mig det, vil jeg være Dem hjertelig forbunden. I dette Efteraar skal en lille Samling af mine versifiserede Tanker udkomme, og det var jo muligt de to nævnte Arbejder burde være med.
Jeg tillader mig snart at se hen til Dem kjæreste Fru Hejberg, thi jeg længes efter Dem. Indtil da levvel!

Deres Magdalena Thoresen

Arkivplacering
Arkiv 1. Thoresen, Magdalene
Emneord
Magdalene Thoresens forfatterskab
Personer
Johan Ludvig Heiberg · Johanne Luise Heiberg · Magdalene Thoresen
Sidst opdateret 30.11.2015 Print