No. 523 af 584
Dokumentstatus
Andet dokument
Ophavsmand/nøgleperson Dato
H.C. Andersen Mai - Juni
Værktitel

Udgiftsregnskab fra Reise til Udlandet 1873

Original

Reise

til
Udlandet 1873//

Beregning fra tidligere Tid.

For to fra Kjøbenhavn til Montreux – R 60.
men med tredie Klasse til 85
* Altsaa til Montreux 255.
Det samme Hjem. 255.
Flakken om – 200.
Indkjøb Lægen 30.
Ophold 3 Maaneder (for 2 hver Maaned 420) – 1260
____
2000 Rdlr //
I preussiske Penge 600 Thal
Creditbeviser – 900 Rdlr
Guld = 56½ Næxx = 415 Rd.
xxx
    2045 Rd –
1 Thaler = 1 Gulden 45 x
2 Thaler 3½ Gulden.
4 Thaler 7 Gulden.
                  den 14 Mai
600 i preusisk
700 Beviser
744 Guld
50 Dansk
1794 Rdlr
                  den 17 Juni
600 preusiske
300 i Beviser
410 Guld
  50 Dansk
1360 //
Reise til Korsør
                  3 Rd 1 M
fra Korsør til Fredericia
                  8 Rdlr 3M
Fra Fredericia til Schleswig 11 Rdlr 3M 4
Fra Schleswig til Hamborg – 7½ Thaler
Drageren – 2 Gross
til Hanover – 9 Thaler
Bæreren – 4 Ggross
Aviser – 2 Ggross
-xxx
– 8 Gross-
Portner og Karlen) – 18 Ggro
til Kassel – 9 Thaler
                  ½ -
Bærer – 2 Ggros
Schafeur[?] – 4 Ggros,
Vogn og Bærer – 20 Ggr
til Giesen – 7 Thaler
                  8 Ggross
- Bæreren – 2 Ggross
Fra Kjøbenhavn til Giesen 75 Rdlr. //
14. Kaffe – 1M 4 ß
15 Regning i Korsør – 6 Rdlr 1M,
Drikkepenge – 5M.
Hofmans og Rhababera 1M 12ß
16 Regning i Fredericia 6 Rdlr 5M 4ß
Drikkepenge – 4M 8ß
17 Regning i Schlesw 5 Thaler
Drikkepenge – ½ Thaler
Fortæring – 3 Ggr.
18 _____ 1 Thaler
19. Regning 18 Th
Aviser 2 Ggross
20 Breve – 2 Ggross
21 Regning i Hanover. 14 Thaler
                  ½ Thal
Postmærker – 4 ggross
Portner Gaardskar) – ½ Thaler
22[rettet fra 21] Regning 8½ Thaler
Hausknecht – 4 Ggross
Porteur – 4 gross
Brev – 2 Ggross
I 9 Dage 80 Rdlr for 126
- sparet 46 Rdlr. //
23 Regning i Frankfurt
til Kassel ny Bærepenge = 7 Gulden.
Bærepenge senere og til Schefter[?] – 35 x
Til Heidelberg –
8 Gulden 30 x
Overvægt 1 Gylden 21 x.
Vogn – - 1 Gylden 30.
Bærer – - 20 x
Til Offenburg 10 Gulden x
Overvægt – 7 Gulden
Bærer – 20 x
Drager Offenburg – 12 x
til Basel 10 Gylden 24 x
Overvægt – 1 Gylden 57 x
Drager – 12 x
Bærer – 12 x
Fra Giesen til Basel 44½ Gulden = 33 Rdlr 3M.
10
fra Kjøbenhavn til Basel 108 Rdlr 3M. //
23. Regning i Giesen – 9 Gulden 48 x.
Middag – 5 Gylden
24. Ea de Cologne og Breve – 1 Gulden 9 x
25. Regning i Frankfurt 27 Gulden 15 x.
Barbeer Vogn) – 1 Gylden 30 x
Vask 1 Gulden 50 x
26. Middag – 7 Guld
27 Regning i Heidelberg: 27 Gulden 30 x
Karlsruhe
                  Frokost – 1 Gulden 30 x
                  Portner – 30 x
                  Hausknecht 30 x
28 Regning i Offenburg 13 Gulden 30 x
Hausknecht – 18 x
for I 6 Dage 73 Rdlr
for 84 Rdlr sparet 11 Rdlr //
til Bern – 22 Frank 40 Cent
Overvægt – 3 Frank
Bærepenge – ½ Frank
Bærepenge – 1 Frank
til Vevay – - 18 Frank 50 –
Overvægt 2 Frank 95 –
til Montreux – 1 Frank 50 l,
Overvægt – 1 Frank.
Reise fra Bern til Montreux 61 Frank = 20 Rdlr.
-
Fra Kjøbenhavn til Montreux 128 Rdlr.
-
Vogn til Glion 12 Frank = 4 Rdlr. 24ß
(Fra Kjøbenhavn til Glion 132 Rdlr 24ß
(NB det kan neppe være rigtigt, det maa have kostet mere). //
29 Regning i Basel 38½ Frank
30 Papir – 30 Cent
Brev til Vevay – 10 Cent
Vask – 3 Frank 80 Cent
______
        Mai
1ste Regning i Bern 68 Frank
2den Breve – 80 Cent.
Bøghs Frokost – 1 Frank
3die Bexxx – 2 Frank.
4de [rettet fra 3] Regning i Vevay – - 110 Frank.
Portner – 1 Frank
Barbeer – 20 Cent
I fem [rettet fra: fire] Dage 257[rettet fra: xxx] 86 [rettet fra: xxx] Rdlr for 84[rettet fra: xxx] Rdlr altså 2 xxx Rdlr formeget.
5. Musik – - 20 Cent
 2 Breve – 80. –
6. Papir – 50. –
Breve – 50. –
7 En Stok repareret – 80 –
et Brev – 40 Cent
8 Barbeer Friseur – 90 Cent //
9. Brev til Fru Melchior – 40 Cent
10 Brev til Hartmann og Hauch 90 Cen
xxx Photographi-Portrætter – 1 Frank.
Vask – 4 Frank 20 Cent
11 Eau di Cologne – 2 Frank.
Regning i Vernex
i Hotel Svanerne. 154 Frank 25 Cent
Drikkepenge – 2 Frank.
12 Barbeer – 1 Frank.
13 14 Barbeer – 50 Cent
(i Dag fjerde Dag i Pension – 80 Frank.
___________
I 10 Dage 250 Frank – 89 Rdlr for 140 Rdlr sparet 51 Rdlr.
____________
NB det er i Dag en Maaned siden vi forlod Kjøbenhavn den har kostet xxx for 420 Rdlr – 328 Rdlr,
sparet 92 Rdlr.
_
Reise her ned og en Maaneds Ophold 461 Rdlr. //
15. (igaar) Brev til Kongen xxx – 80 Cent
16 Brev til Berling – 30 Cent.
til Dr Dor – 10 Cent
17 Brev til Fru Melchior Fru Drewsen og Jonna) 80 Cent
Grevinde Holstein) 40 Cent
18 Brev til William og Carl Bloch – 40 Cent.
19 Brev til Fru Lund og Fru Collin – 40 Cent
Regning for otte Dage i Hotellet – 211 Frank 50 Cent
__________
Givet ud i 5 Dage 215 Frank
20. Breve – 40 Cent
Barbeer – 50 Cent
__________
Givet ud i 6 Dage 216 Frank xxx 27 74 Rdlr for 84, sparet 10 Rdlr.
__________
21. Barbeer – xxx 50 Cent
En Kravat – 3 Frank 50 Cent
Brev til Dresden – 25 Cent
22 En Citherspiller – 50 Cent.
Brev – 40 Cent.
23. Brev – - 40 Cent.
Papir
Eau de Cologne
Pomade      3 Frank 10 Cent
Barbeer – 50 Cent.
24. Molken – 3 Frank 80 Cent
Breve – 1 Frank 20 Cent.
25. Brev til Grevinde Frijs – 40 Cent
Barbeer – - 50 Cent //
Vask. – 6 Frank 50 Cent
26. Brev – 40 Cent
Regning for 7 Dage – 187 Frank 50 Cent
_________
Givet ud i 6 Dage 209 Frank = 70 Rdlr for 84 Rdlr sparet 14 Rdlr.
__________
27. Brev – 20 Centimer
igaar i Aillon – 2 Frank
Brev til Frk. Bjerring 40 Cen
Brev til New-York – 50 Cen
28. Barbeer – 50 Cent
Vask – 6 Frank 30 Cent
29. Einfart[?] – 50 Cent
30. Barbeer – 50 Cent
Brev til Kronprindsen – 80 Cent
Friseur Barbeer 1 Frank
31. Telegram til Genf 50 Cent
Brev til Bern – 10 Cent
__________
      Juni [rettet fra: Mai]
1. Portner – 5 [rettet fra: 4[?]] Frank.
Karlen – 1 Frank.
Regning – 167 Frank.
I Dage – 185 Frank = 66 Rdlr for 84 Rdlr sparet 18 Rdlr.
__________
2. Barbeer – 1 Frank 50 Cent
3. Papir, Sæt Pomade 2Frank 60
Vask – - 20 Cent
4. Vask – 2 Frank 20 Cent.
5. Barbeer – 1 Frank 46 –
6. Drikkepenge – 20 Frank.
7. Regning i Freyburg 46 Frank.
(2) Breve – - 65 Cent.
8. Barbeer, Friseur – 70 Cent.
(Nattrøie – 25 Cent)
9. Barbeer, Friseur – 70 Cent.
10 Regning i Bern – 94 Frank 70 Cent.
Portner – 50 –.
til Haarskjærer Friseur – 1 Frank 50 Cent
_________
I 10 Dage givet ud – 173 Frank = 61 Rdlr for 140 Rdlr sparet 79 Rdlr.
_________
12. Vask – 6 Frank.
Breve – 35 Cent
13. Brev – 40 Cent
Udskaarne Sager – 9 Frank.
Regning i Interlaken – 84 Frank 25 Centimer
Barbeer – 50 Cent
14 Blomster – 40 Cent.
15. Regning i Giessbach – 68 Frank 15 Cent. //
    Reise.
Fra Glion til Chillon
Eenspændervogn – 8 Frank
Drikkepenge – 1 Frank.
til Genf – 18 Frank.
Overvægt – 2 Frank 50 Cent
Drageren – - 50 Cent
Vogn til Montreux 12 Frank.
til Freiburg – 28 Frank –
Overvægt – 2 Frank 80.
Drageren – 90.
Bæreren – 50.
til Bern – - 5 Frank 80 –
Bagagen – 1 Frank 30 –
til Interlaken – 12 Frank 30.
Overvægt – 2 Frank
Dragerpenge – - 50 Cent xxx
til Giesbach – 4 Frank .
Overvægt – 50.
Drikkepenge – 50. xxx
Bærestol til Giessbach 3 Frank
til Brienz – 1 Frank 30.
Bærepenge – - 50./
Vogn til Altnach – 30 Frank
Drikk[e]penge – 5 Frank
Bærepenge – 50 Cent
til Luzern == Dampskib – 4 Frank
Bærepenge – 1 Frank 20 Cent
294 Frank = 53 Rldr. fra Glion til Luzern.//
Udgifter
Middag i Luezern[?] – 10 Frank 50 Cen –
16. Barbeer – 1 Frank. –
3 Stereoskopbilleder – 3 Frank
17 Regning i Luzern 65 Frank
Eau de Cologne 1 Frank 75 Cent
Brev – 40 Cent.
18. Barbeer – 50 Cent
I otte Dage I otte Dage 499 Frank = 89 Rldr for
I otte 7 Dage 499 Frank = = 89 Rdlr for 98 Rdlr sparet – 23 9 Rdlr.
________
19. Brev – 40 Cent
Buxer repareret 1 Frank 70 Cen
Breve – 55 Cent.
20. Brev – 40 Cent.
21. Kaffe igaar i Aldorf – 2 Frank.
21. Barbeer – 50 Cent
Vask – 4 Frank 80 Cent
22. Brev. – 15 Cent
23. Breve – 50 Cent.
Barbeer – 50 Cent
Blyvand. – 20 Cent
Knappe – 50 Cent
24. Breve – 35 Cent
25. Breve – 80 Cent
Barbeer – 50 Cent.
Støvler – 2 Frank.
26. Photographier – 2 Frank.
Vask – 3 Frank 25 Cent
Pletter af min Vest 30 Cent
27. Regning i Brunnen – 195 Frank – 50 Cent
Portner – 1 Frank.
Frokost – 5 Frank 60.
Drikkepenge – 40 Cent
paa Veien[?] – 15 Cent:
_________
I 9 Dage 224 Frank = 77 Rdlr for 126 sparet 49 Rdlr. –
_________
28. Barbeer i Rapperswyl – 20 Cent.
Regning 14 Frank 20 Cent.
29. Blyvand – 20 Cen
Friseur – 1 Frank.
Barbeer – 50 Cent
Regning – 76 Frank
Portner – Huuskarl – 1 Frank 60 Cent
30. Barbeer Friseur – 1 Frank //
Frokost i Bergün – 6 Frank 30 Centim
8. Regning i Bad Alveneu 22 Frank.
Blyvand – 30 Cent
Papir – 20 Cent
9. Breve – 1 Frank 5 Cent

Eau de Cologne 2 Frank
Permeute[?] – 25 Cent.
Vask – 4 Frank 10 Cent:
10 Raganz 24 Frank 40 Cen
Barbeer og Friseur – 80 Cen
11 Regning i Lindau – 16 Gulden 33 x
Øl – 6 x
Viin – 18 x
12 Regning i Augsburg – 12 Guld 33 x
Breve – 16 x
13. Friseur – 24 x.
Breve
_________
I elleve Dage 225 Frank og 30 Gulden = 101 Rdlr for 154 Rdlr sparet 53 Rdlr. – //
14. Barber – 12 x
Sæbe – 30 x
Friseur – 24 x
Vogn – 1 Gulden
15. Friseur – 24 x
Vogn – 42 x
Portviin – 3 Gulden
Breve – - 25 x
16 Papir – 25 x
Raganz i München – 50 Gyl
Portner – 30 x
Hausknecht – 1 Gulden
Vadsk – 1 Gulden 49 x
17. Barbeer – 21 x
Regning i Nürnberg – 21 Gulden 6x
Regning i Bamberg – 13 Gulden – 48 x.
Portviin – 12 x
_________
I fire Dage 96 Gulden = 72 Rdlr for 56 Rdlr altsaa 16 Rdlr formeget.
_________ //
18 Barbeer – 2 Gross.
19 Regning i Meiningen 8 Thaler – 49 Ggross.
_________
20 Paa Vartburg – 4 Ggross
Regning i Eisenach 10 Thaler 2 xxx
_________
I syv Dage 94 Rdlr for 98 Rdlr sparet 2 Rdlr
_________
21. Regning i Hanover Kassel 6 Thaler.
22. Regning i Hanover 12 Thaler.
23. Pyrmont – 2 Ggr
Halstørklæde – 1 Thalr
24. Breve – 2 Ggr
Eau de Cologne 12 Gg
Regning Hamborg 15 Thar
25 Regning i Schlesvig 7 Gr 7 Thaler
Portviin – 4 Ggr
_________
I fem Dage udgiven 60 Rdlr for 70 Rdlr sparet 10 Rdlr. //
14 Barbeer – 12 x
Breve
Sæbe – 30 x
Friseur – 24 x
Vogn – 1 Gulden
15 Reg

26. Regning i Korsør 6 Rdlr 1M
Drikkep 3M 8ß
Bærepenge 2M//
     Reise
Chur til Rohrschalck 13 Frank 70 Cent
Overvægt – 2 Frank 70.
Dampskib – 2 Frank.
Bærer – 1 Frank.
til Augsburg – 12 Gulden 30 x
Overvægt – 2 Gulden 4 x
2 Bærer – - 40 x
til München – 3 Gulden 54 x
Overvægt – 1 Gulden 9 x
Bærer – 30 x
Kjøretour i München 3 Gulden
til Konducteuren 30 x
_________
Fra Chur til München 20 Frank og 24 Gulden = 25 Rdlr.
_________
Billet til Nürnberg – 16 Guld 12 x
Overvægt – 1 Gylden 54.
2 Dragere – – 36 x
i Nürnberg – 18 x
til Bamberg – 4 Gulden 48
Overvægt – 1 Gulden 15 x
Drager – 6 x
Kudsken – 18 x //
    Reise
Bærere – 12 x
til Meiningen – 12 Gulden 50 x
Overvægt – - 51 x
xxx Dragere – 9 x
To Breve – - 13 x
________
36½ Gulden = 27 Rdlr 3M
________
til Eisenach – 2 Thaler 12 Ggross
Bærer – 8 Ggross
Et Bud – 2 Ggross
til Kassel – 5 Thaler 28 Gg
En Drager – 4 Gg
En Drager – -xxx- Ggross
Telegram – 8 Ggros
til Hanover xxx Thaler 12 Ggros
Dragere – 8 Ggross
Brev – 2 Gross
Telegram til Hamborg 8 GGross
Convolutter – 4 Ggross
Breve – 6 Ggross //
til Hamborg – 9 Thaler
Karlen – 4 Ggross –
Bæreren – 4 Ggross
Vogn til Altona 1 Thlr
Bærer – 4 Ggrss
til Schlesvig 7 Tahr 8 Ggr
Telegram – 12 Ggrs
Til Middelfart 8 Tharler 16 Ggr
Bærepenge – 2 Ggross
________
Fra Meiningen til Middelfart – 59 Rdlr
________
Til Korsør 8 Rdlr
Til Telegramer 4M
Kudsken – 1M
Drager – 1M//
Ved Hjemkomsten
300 Rdlkr i [Kr…?]
96 Rdlr i [Geld?]
258 i preusiske Pe
12 i danske
________
xxx altsaa 666 Rdlr af de – 2245 jeg førte ud i Reisen tre og en halv Maand 1621 Rdlr.
_____

Emneord
H.C. Andersens rejser · Møntenheder i Danmark
Personer
H.C. Andersen · Carl Bloch · William Edvard Bloch · Dorothea Melchior
Sidst opdateret 16.12.2015 Print