No. 298 af 604
Dokumentstatus
Manuskript
Ophavsmand/nøgleperson Dato
Jens Baggesen 1816 [efter 27.12.] [+]

Dateringsbegrundelse

Digtets protagonist, Julie Reventlow døde den 27. december 1816, og det færdige digt blev trykt i forfatterens eget tidsskrift Danfana for samme år.

Værktitel

Dugperle paa Graven

Dokumentindhold

Baggesen nærede et varmt venskab for grevinde Julie Reventlow, og da hun døde, efter mange års sygdom, skrev han en dybtfølt elegi over den højt værdsatte veninde.
Nærværende manuskript må betragtes som et udkast, jf. Kommentaren.


                                                Dugperle
                                              paa Graven.

  Ved Grevinde Frederiks af Reventlou, fød Grevinde af Schimmelmanns
                                              Himmelfart.
_______________

          Emkendorf, hvor Julia lod stige
              Fra det Væld, hvor udsprang Hendes Aand,
              Med sin hulde Fredrik Haand i Haand,
          Ned i Ørken Idealers Rige -
              Tempel, hvor hun throner ikke meer!
          Træer, hvorunder hun ei længer hviler!
          Hulde Smaa, til hvem hun meer ei smiler!
              Blomster, som hun ikke længer seer!

          Bort fra Jer sit Blik nu Skialden fierner,
              Hvori Smertens store Perle staaer -
          Slukt er Lidelsernes Sol i Norden -
          Med en evig Længsel bort fra Jorden
              Øiet op mod Himlen nu han slaaer.

          Men, o svar mig Maane! Svarer, Stierner!
              Svarer, Himle! Hvorfor mørknes I?
          Selv paa Kildens Bred i Lysets Egne
          Hvad betyder, Roser, at I blegne?
          Hvad betyder, Lilier, at I segne,
              Trods det Hegn, som I beskjærmes i?
          Som om Rædsel jer betog, I trygge?
          Som om Døden med sin store Skygge
              Gik paa Melkeveien jer forbi?

          ”Ja! vi fryded os forud alt længe,
              Mens hun langsomt steg fra Nordens Pol
              Denne Salighedens Natviol
          At modtage her i Lysets Egne
              See! men da kom Engle med i Dands
          Fra det Høies ubekiendte Toppe -
              Og de bare hende, skiult i Glands,
              Høit op over vore Faklers Krands
          Til det Allerhelligste deroppe.”

                                        Baggesen

Kommentarer

Manuskriptet må formodes at være et udkast til en senere trykt version, udkommet i Baggesens eget tidsskrift Danfana. Et Maanedsskrift for October, November, December 1816.

I den trykte version ses visse ændringer i forhold til nærværende udkast. Udover enkelte ændringer i tegnsætningen (fra komma til udråbstegn etc.) er linjen ”Øiet op mod Himlen nu han slaaer” i Danfana ændret til ”Op mod Himlen Øinene han slaaer.”

Dertil er efter linjen ”Gik paa Melkeveien Jer forbi?” tilføjet følgende linjer:

          Fryder Eder! Hun er Eders vorden!
          Hun tilhører ikke længer Jorden!
              Tindrer! funkler! jubler! Hun opfoer -
              Skiønne Himmellys, i Eders Chor! –

efterfulgt af overskrift før den efterfølgende replik:

          Stiernerne.

Teksten blev efter digterens død trykt i Jens Baggesens Danske Værker. Udg. af Forfatterens Sønner og C.J. Boye, bd. 3, Kbh. 1828, s. 114. Denne version følger i alt væsentligt teksten i Danfana.

Personer
Jens Baggesen · Julie Reventlow
Sidst opdateret 24.02.2023 Print