Breve, som Friedrich Ludwig Bouterwerk er omtalt i

6.3.1809

Kamma Rahbek

E.C. Werlauff

Kamma Rahbek takker E.C. Werlauff for hans beredvillighed til at opfylde hendes ønsker og for han...