Fodnoter til u.å. [før 29.12. 1801]

Adam Oehlenschlägers udgivelse Siofna for Aaret 1802, trykt i december 1801. Værket var en “Nytaarsgave” og indeholdt forskellige digte af Oehlenschläger, men også bidrag af andre digtere som T.C. Bruun, J.C. Tode, K.L. Rahbek, Rasmus Frankenau, L.C. Sander og Schack Staffeldt.

Sidst opdateret 03.05.2015