No. 117 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Adam Oehlenschläger u.å. [før 29.12. 1801] [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen er foretaget ud fra omtalen af Siofna, der blev averteret udkommet i Adresseavisen den 29.12. 1801.

Christiane Oehlenschläger
Original
Dokumentindhold

Adam Oehlenschläger sender billetter til Christiane Heger og beder hende undskylde over for tante Drewsen, at han ikke kunne komme pga. udgivelsen af Siofna. Han spøger med hendes udråbstegn og snakken om Hudtwalker og opfordrer hende til at vise sig lidt oftere, da hans hjerte er fuldt af søde følelser for en af hendes skolekammerater.


Kiere Christiane.

Her er Billetter. Var Pigen ikke kommen saa havde jeg selv bragt dig dem. Hvorfor jeg ikke var hos Tante var rigtignok den tossede Siofnas Skyld, siig det til hende og undskyld mig det bedste du har lært. Disse Dage ere ikke at preferere for de herligste Sommerdage dass will ich dir zugestehn. Din Hutvalker og dine Udraabstegn raabe ikke ind i mit Hierte da det allerede er fuldt af de søde Følelser for en smægtende og deilig Blondine, som jeg har faaet at vide er een af dine gamle Skolekammerater og som jeg har seet flere Gange paa Comedien.
Jeg og mit Hierte synes at det er underligt at du saa sielden lader dig see af mig, da det dog nu er nyttigst. Mad. Kalvig !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
For min Ikkeforkiølelse skal blive sørget for Høisang ligeledes.
Adieu mit søde Pindsvin
det ønsker din indtil Døden votre tres humble

Serviteur
Harleqvin Øhlenslæger.

[På konvolutten:]
Til
Christiane Heger.

Kommentarer

Brevet er trykt i Louis Bobé og Carl Dumreicher (udg.): Gemt og Glemt, bind II, Kbh. 1916, 213

Emneord
Kærestebreve mellem Adam Oehlenschläger og Christiane Heger
Personer
Adam Oehlenschläger · Christiane Oehlenschläger
Sidst opdateret 03.05.2015 Print