Fodnoter til u.å. [efter 27.07.1812]

Baruk – Oehlenschläger har søgt sig en autoritet og et rimord. Oehlenschlägers stykke Correggio vakte livligt røre i pressen, og det var formodentlig Sander, der i Kjøbenhavns Skilderi den 5. februar publicerede et impromptu kaldet “Maleren”. Oehenschläger blev så oprørt over dette, at han malede Sanders kontrafej og ovenover den skrev: Epigrammageren paa sin Pegasus, et Sviin. Verset er først og fremmest møntet på Sanders “Udkast til en Declamatorik” i hans Odeum fra 1808.

Sidst opdateret 27.11.2017