Tilbage til B

Christian Bille

Christian Høyer Bille (1799-1853), diplomat, fra 1852 gesandt ved hoffet i London. Gift 1844 med komtesse Ida Marie Bille-Brahe (1822-1902).

Sidst opdateret 21.05.2021

Christian Bille

Christian Høyer Bille 1799-1853 Dansk diplomat
Omtalt i1 brev