Tilbage til C

Jonas Collin

Ven af både Kamma og Knud Lyne Rahbek. I årene omkring 1809 havde Rahbekkerne økonomiske vanskeligheder og det endte med, at Collin trådte til og ydede dem et lån i 1815.
Jonas Collin blev juridisk kandidat i 1795, hvorefter han blev ansat i farens, Edvard Collins, kontor. Ved siden af studierne interesserede han sig for sprog, filosofi, matematik og fysik. Ligesom K.L. Rahbek var han ivrigt medlem af den borgerlige forening Dreyers Klub, og han fik udgivet flere artikler i K.L. Rahbeks månedsskrift Minerva.
Efter farens død skiftede J. Collin karriereforløb og i 1801 blev han fuldmægtig. Han varetog forskellige embeder i finansadministrationen og opnåede i 1816 titel af finansdeputeret. En stilling han varetog indtog 1848.
J. Collin forsøgte at forandre statsadministrationen og var blandt andet initiativtager til en forandring af nationalbankloven. Derudover arbejdede han for at forbedre landbrugets produktion og skovbeplantningen ved Avedøre og på Vesterfælled igennem Landhusholdningsselskabet. Ved siden af dette fungerede han som redaktør af Landhusholdningsselskabets Skrifter og han bidrog med artikler til flere landøkonomiske skrifter.

Også inden for dansk kunst og kultur spillede J. Collin en stor rolle. Collin var direktør for Det Kgl. Teater af to omgange og fik stor betydning som støtte og mæcen for den unge H.C. Andersen. Collin var ydermere med ved etableringen af Thorvaldsens Museum i 1848.

Referencer

Dansk Biografisk Leksikon, bind 3, København, 1979
Jensen, Anne E.: Rahbek og de danske digtere, København, 1960, 64, 66

Sidst opdateret 25.02.2014

Jonas Collin

1776-1861 Dansk Finansdeputeret
Omtalt i5 breve