Tilbage til D

Adolph Ludvig Drewsen

Adolph Drewsen var Kamma Rahbeks fætter, søn af Kamma Rahbeks morbror Christian Drewsen og dennes tredje hustru, Anna.
Adolph læste jura og endte med at varetage embedet som justitiarius fra 1847 til 1879. Han var meget interesseret i landbrugsspørgsmål og engagerede sig i forbedring af forsømte børns vilkår. Han var i den forbindelse medstifter af “Foreningen af 1837 til forsømte børns frelse”.
Han modtog forskellige ærestitler og oplevede i 1870 at blive udnævnt ekstraordinær assessor i højesteret.
I 1826 giftede han sig med Ingeborg Nicoline Collin, der var datter af Jonas Collin.
Som barn kom Adolph hyppigt på Bakkehuset om søndagen, hvor han ofte overnattede til dagen efter.

Referencer

Dansk Biografisk Leksikon, bind 4, København, 1980

Sidst opdateret 21.08.2013

Adolph Ludvig Drewsen

Adolph Ludvig 1803-1885 Dansk jurist
Omtalt i1 brev