Tilbage til D

Poul Dons

Poul Dons var i ungdommen nær ven af Chr. Molbech og N.F.S. Grundtvig. Han kom meget i de litterære kredse omkring ægteparret Rahbek i Bakkehuset og blev dybt optaget af romantikken, da den blev præsenteret for det danske publikum igennem Heinrich Steffens’ banebrydende forelæsninger 1802-04.
Trekløveret Dons, Molbech og Grundtvigs tætte venskabsforhold led skibbrud i årene omkring 1812.

Referencer

Jensen, Anne E.: Kamma Rahbek 1775-1829, København, 1975, 58

Sidst opdateret 03.07.2013

_mg_9867_mg_9867_mg_9867_mg_9867

Poul Dons

Poul (Povel) Dons 1783-1843 Dansk forfatter
Omtalt i2 breve