Tilbage til M

Sophie Meiners

Sophie Meiners stammede oprindeligt fra Hamborg, men flyttede til Danmark, da hun giftede sig i 1828 med den danske litterat Peter Theodor Schorn, der blandt andet oversatte en lang række værker fra tysk. Sammen fik parret sønnen to sønner, men Sophie døde i forbindelse med den sidste fødsel.

Allerede under forlovelsen stiftede Sophie bekendtskab med Københavns førende litterære elite, heriblandt grev Schimmelmann, Friederike Brun og Adam Oehlenschläger. Både Sophie og Theodor Schorn var venskabeligt knyttet til Kamma og Knud Lyne Rahbek, og Sophie korresponderede hyppigt med Kamma Rahbek. Kamma var især meget betaget af Sophies hjemby, Hamborg, og skrev ofte lange breve til veninden på tysk. Kamma underskrifter sig ofte i brevene som Sophies “Vielgeliebte Hamburgerin”.

Referencer

Slots, Johanne: “Digternes Ven Oversætteren og Litteraten Theodor Schorn”, i: Fund og Forskning, bind 26, 1982-83, 94

Sidst opdateret 10.03.2014

Sophie Meiners

Sophie Ernestine Meiners (g. Schorn) 1801-34 Tysk