Tilbage til N

Stine Nielsdatter Olsen

Forfatteren J.M. Thiele nævner i sine Erindringer fra Bakkehuset, at Kamma og Knud Lyne Rahbek havde tilknytning til en kvinde, der gik under navnet “Rahbeks Stine”. Ifølge Thiele var Stine en “altid stortsmilende, ufortrøden Bondekone”, som næsten dagligt gik ærinder for Rahbeks. Hun tjente hos Rahbeks ca. 1800-30. I Kamma Rahbeks brevvekslinger kaldes Stine også for “Fodposten” med henvisning til hendes funktion som brevpost.

Referencer

Bobé, Louis: Ophelia Drewsen. Bakkehusets Datter, særtryk af Personalhistorisk Tidsskrift, 7. række, bind 5, hæfte 3, København, 1921, s. 17
Thiele, Just Mathias: Erindringer fra Bakkehuset, København, 1869, 16

Sidst opdateret 20.12.2013

Stine Nielsdatter Olsen

Kirstine Nielsdatter Olsen 1765-1846 Dansk tjenestepige
Omtalt i21 breve